SIAS Sør Installasjon AS  er en lokal elektroentreprenør i Søgne. Vi betjener private og profesjonelle kunder i Søgne, Songdalen, Vennesla, Mandal og Kristiansand. Vi har våre lokaler på Linnegrøvan Industriområde i Søgne, utenfor Kristiansand. SIAS utfører alle typer elektrotjenester fra små serviceoppdrag hos privatpersoner til store byggeprosjekter for profesjonelle aktører. SIAS har stort fokus på sikker gjennomføring av alle oppdrag, holder en høy etisk standard, arbeider miljøbevisst i alle oppgaver og alle våre medarbeidere legger vekt på å opptre hyggelig og serviceinnstilt.

Trenger du hjelp med det elektriske? Eller kun en befaring? Ring oss så får du hjelp av en hyggelig og dyktig elektriker!

Vi er i dag 23 ansatte som holder til på Linnegrøvan Industriområde i Søgne. Våre montører betjener i dag 16 innredede servicebiler. Vi har en bred og god kompetanse på våre ansatte. Kursvirksomhet og stadige oppdateringer på nye produkter, samt lover og regler, er en viktig del av vår strategi. Godt arbeidsmiljø blir i særlig grad vektlagt, da dette er svært viktig for den enkeltes trivsel. Dette blir ivaretatt ved hyppige personalmøter, samt ved diverse sosiale sammenkomster gjennom året.

Vi mener at en medarbeider som trives, også er en bedre medarbeider for bedriften både ytelsesmessig og i direkte kundekontakt. Både for vår bedrift, våre ansatte og dere som kunder, legger vi vekt på så kort og enkel kommunikasjon som mulig. Derfor har våre montører ganske store fullmakter når det gjelder å løse konkrete problemer ute på byggeplass, gi enkle pristilbud og holde direkte kontakt med kunden, uten å måtte gå veien om kontoret.

Mer om våre ansatte.

Vi hjelper deg med planleggingen